تبلیغات
کمک به یادگیری صحیح زبان انگلیسی
کمک به یادگیری صحیح زبان انگلیسی
در این پست هم حروفی رو که حالت ترکیبی دارند قرار می دم


 فارسیphonetics of examples  examplesphonetics 
اِی meɪk make 
 آی l lie  
 اُیbɔɪ boy ɔɪ 
اِو (بریتانیایی) nəʊt note (BR əʊ 
اُو (آمریکایی) noʊt note (AM 
اَو  n now  
ئی یِ (هردو نسبتا کوتاه)  rɪəlreal ɪə 
اِ بهمراه یِ بسیار کوتاه 
 (بریتانیایی)
heərhair (BR  
او کوتاه بهمراه اِ بسیار کوتاه
(بریتانیایی) 
ʊərʃsure (BR ʊə 

دوستان منظور از حروفی رو که در بالا بهمراه BR یا AM نوشتم این است که مثلا فلان کلمه با لهجه مثلا بریتانیایی اینطور خوانده میشود و با لهجه مثلا آمریکایی به شکل دیگری تلفظ میشود
نوع مطلب : phonetics، فونتیک (اوا شناسی)، Tips، تلفظ، Pronunciation، نکات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 3 مرداد 1392 :: نویسنده : آرش
منظور از حروف صدادار مشکل, حروفی هستند که تلفظ صحیحشان شاید برای اولین بار برای یک فارسی زبان غیر ممکن باشد اما به مرور زمان با تمرین حاصل می شود. برای نشان دادن نحوه تلفظ آنان , روشی وجود دارد که در دو مرحله انجام می شود : الف- حالت دهان (شامل زبان و لب ها) ب- صدایی است که سعی می کنیم با حالت الف بسازیم. و در نهایت صدای مورد نظر ساخته می شود.
در زیر در دو بخش فارسی الف و فارسی ب منظورمان این است که الف یعنی حالت دهانمان همان حالتی است که وقتی آن حرف را تلفظ می کنیم . و ب سعی میکنیم صدایی با حالت الف ایجاد کنیم که حرف مورد نظر می سازد

 الف بکوتاه یا کشیدهphonetics of examplesexamplesphonetics
 اُاِ کشیده   lɜ:rnlearn:ɜ 
 اُآ کشیده dɒ:gdog AM :ɒ 
 ایاِ  کوتاهbɪtbit ɪ 
 اواُ کوتاه bʊk  bookʊ 
 پایینپایین  کوتاهپایین  پایینə 
 اُ آکوتاه dɒg  dogɒ  BR

نکته: AM بدین معناست که این صدا تنها در انگلیسی آمریکایی موجود است و BR برعکس تنها در بریتانیایی
  
ə : این مهمترین صدا در زبان انگلیسی است و "شوا" (schwa) نامیده می شود.
صدای تقریبا خنصی یی دارد. 
نحوه تلفظ آن در کلمات مختلف کمی فرق دارد. پس در زیر کلیپ آموزش آن را دانلود نمایید
نوع مطلب : phonetics، فونتیک (اوا شناسی)، Tips، تلفظ، Pronunciation، نکات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 27 تیر 1392 :: نویسنده : آرش
حروف فونتیک صدادار را بر طبق مقایسه با فارسی به سه بخش (ساده, مشکل, ترکیبی) تقسیم کرده ام که هرکدام را در پست های مختلف تقدیم شما عزیزان می کنم.
در این پست حروف صدادار ساده را عرضه می کنم . قابل ذکر است که تمامی حروف به دو بخش کوتاه و کشیده تقسیم می شوند که در جدول زیر ذکر شده اند.

 فارسی کوتاه یا کشیده phonetics of examples examples phonetics
 ای کشیده :sisea :i
 اوکشیده  :blublue :u 
 آکشیده fɑːðərfather ɑː 
 اُکشیده  nɔːrθnorth ɔː 
 آکوتاه lʌvlove ʌ 
 اِکوتاه dresdress 
اَکوتاه  bæk backæ 
ای کوتاه  hapi happy
او کوتاه æktʃuælɪtiactuality 


نوع مطلب : phonetics، فونتیک (اوا شناسی)، Tips، تلفظ، Pronunciation، نکات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 27 تیر 1392 :: نویسنده : آرش
در این قسمت حروف فونتیکی را قرار داده ام که اکثرا برای فارسی زبانان مشکل ساز هستند که یا دو حرفی هستند یا در کلمه شبیه حرف فونتیکشان نیست یا اصلا چنین صداهایی در فارسی وجود ندارند (گاه در عربی موجود است) , که در پایین جدول توضیحات اضافی برای کمک به تلفظ صحیحشان قرار خواهم داد.

 فارسی(یا عربی)
 Examples Phonetics
 جjoke /oʊk/ dʒ
 ذ (عربی)
 that /ðæt/ ð
 ژpleasure /pleʒər/ ʒ
 چ teacher /ti:ər/ 
 ث (عربی)
 thin /θɪn/ θ
 ش ship /ʃɪp/ ʃ
 در فارسی یا عربی نداریم.
نکته: با "ن" یا "نگ" اشتباه نشود.
توضیحات اضافی در پایین
 anger /æŋger/
thanks /θæŋks/
rung /rʌŋ/

 ŋ
 ی

yet /jet/
beauty /bju:ti/
 j

توضیحات اضافی (اشتباهات رایج فارسی زبانان):

1-
"ð" را "ز" یا "د" نخوانید: زبان خود را میان دو ردیف جلویی دندانهایتان نگه دارید و در همین حالت سعی کنید بگویید "ز". گاه فارسی زبانان عزیز مثلا that را "زت" یا "دت" میخوانند. سعی کنید این اشتباه را (اگر در شما ریشه کرده) برطرف کنید. حال این فیلم آموزشی را مشاهده و با آن تکرار کنید.
نکته: این فیلم آموزشی ساخت بریتانیا است اما در تلفظ
"ð" فرقی بین امریکن و بریتیش وجود ندارد فقط گاه در لهجه عامیانه آمریکایی تلفظ "ð" به "د" نزدیکتر است (اما "د" نیست) , اما در لهجه بریتانیایی تلفظ "ð" همیشه به همان شکل باقی است.

دانلود ویدیو تلفظ ð

2- "θ" را "ت" یا "س" نخوانید: زبان خود را میان دو ردیف جلویی دندانهایتان نگه دارید و در همین حالت سعی کنید بگویید "س". گاه فارسی زبانان عزیز مثلا think را "سینک" یا "تینک" میخوانند. سعی کنید این اشتباه را (اگر در شما ریشه کرده) برطرف کنید. حال این فیلم آموزشی را مشاهده و با آن تکرار کنید.
نکته: این فیلم آموزشی ساخت بریتانیا است اما در تلفظ "θ" فرقی بین امریکن و بریتیش وجود ندارد فقط گاه در لهجه عامیانه آمریکایی تلفظ "θ" به "ت" نزدیکتر است (اما "ت" نیست) , اما در لهجه بریتانیایی تلفظ "θ" همیشه به همان شکل باقی است.

دانلود ویدیو تلفظ θ

3- ŋ : نوع دیگری از "ن" می باشد که البته فرق زیادی با 'n' دارد. شما 'n' را در حینی تلفظ می کنید که زبانتان را در پشت ردیف بالایی دندان های جلو قرار داده اید. اما شما 'ŋ' را در حینی تلفظ می کنید که زبانتان در جای خود مستقر است یعنی در جایی که همیشه در آن خوابیده است. و فرق مهم دیگر این است که 'n' در بین دندانها ساخته میشود اما 'ŋ' در ته دهان ساخته میشود. نکته مهم دیگری که لازم است متذکر شوم "گ" آخر بعضی کلمات مانند rung است که در فونتیکشان فقط /rʌŋ/ را میبینیم و 'g' در آخر آنها موجود نیست اما ما آن را میشنویم. این "گ" که در آخر این کلمات با این شکل فونتیک شنیده میشود تنها "گ" بسیار کوچک و عمیقیست که اگر 'ŋ' را درست و طبق قواعدی که گفتم تلفظ کنید خود به خود و بدون تلاش شما این "گ" بسیار کوچک شنیده میشود( پس سعی نکنید یک "گ" به ته آن بچسبانید). گاه در فونتیک های بعضی کلمات 'ŋg' را میبینیم که این دیگر یک "گ" کوچک نیست و به وضوح شنیده میشود مثل anger /æŋger/ .
برای تمرین لطفا ویدیو را دانلود نمایید.

دانلود ویدیو تلفظ ŋ


4- j : فقط آن را با 'dʒ' یا "ج" اشتباه نگیرید. چون این تنها حرف فونتیک صدای صامتی است که یک قل دیگرش (شبیهش) در حروف الفبا صدای دیگری میدهد , زیاد این اشتباه پیش می آید.
کلمات زیر را طبق فونتیکهایشان به طور صحیح چند بار با صدای بلند بخوانید.

use /ju:z/
yellow /jelo
ʊ
few /fju:/
cute /kju:t/


نوع مطلب : phonetics، فونتیک (اوا شناسی)، Tips، تلفظ، Pronunciation، نکات، 
برچسب ها : فونتیک ها 2: صامت، مشکل phonetics 2: hard consonents، فونتیک ها 2:، صامت مشکل، phonetics 2، hard consonents،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 30 بهمن 1391 :: نویسنده : آرش
طبق دسته بندی ای که کرده ام حروفی را قرار داده ام که شکل فونتیک و شکل اصلیشان اکثرا یکیست یعنی معمولا همان طور که نوشته می شوند خوانده می شوند.

 فارسی Examples Phonetics
 پ pen p
 ب back b
 ت ten t
 د day d
 ک key k
 گ get g
ف fat f
 و (صدا از میان لب پایین و دندان بالا مثل: وام)

 view v
 س (توضیحات اضافی در پایین)
 soon s
 ز zero z
 ه hot h
م sum m
 ن (نوع دیگری از صدای n هم وجود دارد)
 sun n
 و (لبها به شکل 0 مثل: موج)
 w w
 ل let l
ر (زبان در ته گلو)
 red r
  

توضیحات اضافی (اشتباهات رایج فارسی زبانان):

1- 'v' را با 'w' اشتباه نگیرید: چگونه "و" را در کلمه "اوج" میخوانید؟ این تلفظ برای 'w' است.
چگونه "و" را در کلمه "وام" میخوانید؟ این تلفظ برای 'v' است.

حال کلمات زیر را به صورت صحیح تلفظ کنید( با صدای بلند):
very /veri/
when /wen/
wow /w
æw/
view /vjuː/
heavy /ˈhevi/
move /muːv/
wet /wet/
one /wʌn/
when /wen/
queen /kwiːn/

2- 'r' را همانند "ر" در فارسی تلفظ نکنید:
زبان خود را به عقب بکشید
سپس صدای "ر" را در بیاورید. اگر دقت کرده باشید در فارسی تلفظ "ر" به صورت صدای رگبار است و زبان در پشت ردیف دندان های بالا قرار می گیرد. پس آن را با 'r' اشتباه نگیرید چون تلفظتان به شدت زشت می شود و حال مخاطبتان را بهم می زنید.

3- s در ابتدای کلمه, پیش از حرفی صامت: این کلمه را بخوانید: school. آیا خواندید "اسکول" یا "سکول"؟
صحیحش /sku:l/  است, نه /
ə
sku:l/ . دو حرف فونتیک "s" و "k" صامت هستند. در فارسی چنین چیزی ممکن نیست اما در انگلیسی هست و 's' میتواند در ابتدای کلمه پیش از یک حرف صامت می آید به همین دلیل اکثرا" در فارسی "اس" خوانده میشود. اگر بخوانید /əsku:l/ , یعنی گفته اید a school یعنی "یک مدرسه". حال تمرین کنید:
stomach /st
ʌmək/
a stomach / ə
stʌmək/
special /spe
ʃəl/
a special boy /
əspeʃəl bɔɪ/نوع مطلب : phonetics، فونتیک (اوا شناسی)، Tips، تلفظ، Pronunciation، نکات، 
برچسب ها : فونتیک ها، ساده و صامت، phonetics، simple، consonent،
لینک های مرتبط :

شنبه 21 بهمن 1391 :: نویسنده : آرش
یکی از اصلی ترین سوالاتی که همیشه از یک زبان آموز می شود این است که چرا میخواهید فلان زبان را یاد بگیرید؟ عمده جواب ها این چنین است: 1-میخواهم به سفر خارجی بروم. 2-به آن علاقه دارم. 3-استفاده زیادی از کامپیوتر دارم 4-در شغلم با افراد خارجی فلان زبان سر و کار دارم...و...

معمولا برای زبان های غیر انگلیسی فقط گزینه 1 صدق میکند اما در مورد زبان انگلیسی همه گزینه ها میتواند باشد. چرا؟ چون زبان بین المللی است. چون مردم دنیا با این زبان با هم در ارتباطند و ارتباط خارجی پایه پیشرفت جهانی است. و البته این زبان بسیار ساده است و آموختنش برای هرکس ساده ترین است. فرض کنید همین زبان زیبای خودمان فارسی در عامیانه چقدر درهم و مختلط است و برای آموزش به غیر فارسی زبان ها چقدر مشکل است.

و

گزینه دیگری دوست دارم اضافه کنم که بعدها به آن پی بردم و در حال حاضر یکی از دلایل علاقه مندی خودم به این رشته شده است.

5-یاد گرفتن زبانی دیگر به افزایش سطح فکر کمک می کند...(به نسبت رهایی از محدودیت فکر)


افزایش سطح فکر . زبان


چند تا از شما واقعا به این دلیل به سمت انگلیسی رفتید یا مثل خودم بعدها به آن پی بردید؟آیا اثر آن را در زندگی خود میبینید؟

دلیل1: هر زبانی بدون استثنا دارای کمبود لغات با معانی خاص است و به همین نسبت با یاد گرفتن زبان یا زبان های دیگر کم کم سطح درک فکر خود را افزایش میدهید. فراموش نکنید ذهن شما همیشه میتواند پیشرفت کند و محدودیتی ندارد.

دلیل2: یادگیری 100% یک زبان یادگیری حداقل 2% از فرهنگ آن زبان است. فرهنگ ها هم میتوانند خوب یا بد باشند. پس با شناخت فرهنگ های مختلف می توانید قدرت تشخیص خوب و بد خود را افزایش بدهید و تصمیم های سریع اما معقول بگیرید.

دلیل3: کمی مربوط به دلیل 1 است اما کامل کننده آن. چند تا از شما برای یافتن معنی یک کلمه فقط به دیکشنری انگلیسی به فارسی با برعکس بسنده میکنید؟ اگر جز این دسته اید معلوم است که سرعت پیشرفتتان در زبان بسیار اندک است و حتی گاه در یک شاخه از زبان کلا تا مدتی طولانی در یک مسیر اشتباه می روید و به گمان خود درست است چون کسی از شما ایراد نگرفته است. شما همچنین از درک یک لغت محرومید و فقط میتوانید با چسباندن ادا و نشانه ها با کلمات منظور خود را برسانید اما طرف مقابل نمیتواند شما را درک کند و گاه شما را احمق فرض میکند. با خواندن دیکشنری انگلیسی به انگلیسی درک خود را به کلمه بیشتر میکنید و زمان و مکان استفاده از آن را یاد میگیرید و فراتر این که میتوانید انگلیسی فکر کنید که این تحولی در ذهن شماست و فضای ذهن شما را برای تفکر بیشتر و منظم تر افزایش میدهد.

...دوست دارم دلایل بعدی رو تو نظرات به من بگین تا به اسمتون ثبتش کنم

نوع مطلب : نکات، Tips، 
برچسب ها : افزایش سطح فکر، انگلیسی، زبان، زبان انگلیسی،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 18 بهمن 1391 :: نویسنده : آرش


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آرش
نویسندگان
نظرسنجی
?Which of these are your ways for learning language


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی